Jesteśmy najlepsi

Pracujemy na najnowszym, licencjonowanym oprogramowaniu, które gwarantuje rzetelność i poprawność rozliczeń oraz bezpieczeństwo przechowywanych danych. Każdy klient traktowany jest indywidualnie a prowadzone ewidencje dostosowane są do rodzaju, wielkości i zasięgu prowadzonej działalności gospodarczej.

Klient sam wybiera w jaki sposób będzie dostarczał dokumenty do naszego biura.

Serdecznie zapraszamy!
Sabina Długajczyk i Ewa Pasieka

Pomożemy Ci w

Prowadzeniu ksiąg rachunkowych

Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości i Zakładowym Planie Kont

Rozliczaniu dofinansowań

Rozliczymy dofinansowania, które otrzymasz.

Zakładaniu podmiotów gospodarczych

Pomagamy młodym przedsiębiorcą wejść na dobrą drogę.

ZOBACZ CAŁOŚĆ