Firma powstała na bazie wieloletnich doświadczeń zawodowych zdobywanych od 17 lat, które chcemy wykorzystać do pomocy w prowadzeniu biznesu naszych klientów.

Posiadane licencje Ministerstwa Finansów, które uprawniają nas do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, są potwierdzeniem naszych kwalifikacji. Dbamy o ciągły rozwój swoich umiejętności uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach, a także wzbogacając wiedzę w oparciu o nowoczesne i aktualne publikacje branżowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadamy ubezpieczenie OC z prowadzonej działalności.

Pracujemy na najnowszym, licencjonowanym oprogramowaniu, które gwarantuje rzetelność i poprawność rozliczeń oraz bezpieczeństwo przechowywanych danych.

Każdy klient traktowany jest indywidualnie a prowadzone ewidencje dostosowane są do rodzaju, wielkości i zasięgu prowadzonej działalności gospodarczej.

Klient sam wybiera w jaki sposób będzie dostarczał dokumenty do naszego biura.