Oferujemy

Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości i Zakładowym Planie Kont (pełna księgowość)

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.

Prowadzenie Ewidencji Podatkowej Ryczałtu Ewidencjonowanego.

Prowadzenie Rejestru Zakupu i Sprzedaży VAT.

Prowadzenie Ewidencji Środków Trwałych (w tym również rozliczenie leasingu).

Sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego, ZUS, Izby Celnej i innych instytucji.

A TAKŻE

  • Sporządzanie sprawozdań do GUS
  • Opłaty środowiskowe
  • Zwrot vat tytułem VZM – materiały budowlane
  • Sporządzanie wniosków do banku
  • Rozliczanie dofinansowań
  • Kompleksową obsługę zatrudnienia
  • Pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych
  • Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych zgodnie z wymogami Prawa Pracy oraz przepisami ZUS
  • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, w tym: bilans wraz z załącznikami, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa